Chiro?

Activiteit

Iedere zondagnamiddag is er wel iets te beleven in en rondom ons chirolokaal! Kom zeker eens proeven van wat onze Chiro allemaal te bieden heeft: afspraak op zondag om 14.00 uur!

Chiro: waar staan we voor?

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Voor ons is het een manier van leven. We vatten onze Chirodroom samen in drie Chirowaarden: graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden!

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen, en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken.

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Weetjes over de chiro

De naam Chiro is geen afkorting, maar bestaat uit twee Griekse letters achter elkaar: c ‘chi’ en r ‘rho’.

Waar haalden ze nu dat idee om die letters te gebruiken?
De Chiro is gegroeid uit de katholieke patronaten. Godsdienstige vorming speelde daar een heel belangrijke rol. De opvoeding die daar gegeven werd, paste binnen het idee van ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’ (de AVV-VVK-gedachte).
‘Chi’ en ‘rho’ passen daarbij omdat het de eerste letters zijn van Jezus’ bijnaam: Christos, de gezalfde.
De keuze voor de Griekse letters heeft te maken met het Nieuwe Testament: dat was oorspronkelijk in het Grieks geschreven.

De eerste keer dat de naam ‘Chirojeugd’ gebruikt werd, stond hij nog niet voor een jeugdbeweging. Het was een algemene benaming voor de jongeren in de patronaten, die door hun godsdienstige opvoeding als het ware ‘ridders voor Christus’ werden. Rond dat idee werd een heel opvoedingsideaal opgebouwd.
De afdelingen kregen namen die naar dat ridderschap of naar Christus verwezen: knapen, burchtknapen, kristimeisjes. Bij jongens lag de nadruk op moed en dapperheid, bij de meisjes op dienstvaardigheid.

c ‘chi’ en r ‘rho’ in hoofdletters is CR.
Veel mensen spreken verkeerdelijk van ‘de PX van de Chiro’, soms denken ze zelfs dat die dan op Pax Christi slaan!  Dat is dus helemaal fout.

Het oorspronkelijke logo bestond alleen uit de XP.
In de jaren ’80 werd de X uitgerekt tot een open cirkel: Chiro is een beweging, een gemeenschap die op zich staat (een kring of cirkel), maar die toch oog heeft voor de omgeving en voor de grote wereld (de opening in de cirkel).

Jaarthema 2021-2022: VONKEN

Ik denk dat iedereen wel al weet wat Chiro Neeroeteren, en Chiro in het algemeen inhoudt. Chiro is een jeugdbeweging, een beweging die kinderen en jongeren samenbrengt, zonder enig onderscheid te maken. We laten hen zo veel mogelijk ervaringen opdoen, en leren hen samenleven en samenwerken, en proberen hen zo op een speelse manier de wereld te laten ontdekken, beginnend bij henzelf.

Dit doen we uiteraard altijd, jaar in en jaar uit. Met dat verschil dat we elk jaar vanuit een ander perspectief, een andere invalshoek werken, aan de hand van een jaarthema.

Dit werkjaar luidt het jaarthema ‘VONKEN’.

Chiro Neeroeteren

Chiro Neeroeteren is opgericht in 1954. Momenteel zijn er een 120-tal leden. Iedere zondag opnieuw is er leven te bespeuren in de Zandbergerstraat 5 te Neeroeteren. Wil je ook lid worden van onze Chiro? Aarzel niet, kom gewoon op een zondagnamiddag om 14.00u. naar de Chiro en de leiding zal je met open armen ontvangen!