Wet vrijwilliger

Wet op de vrijwilliger

VZW Chiro Neeroeteren informeert haar vrijwilligers via hun website.
VZW Chiro Neeroeteren brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. Sociale doelstelling van VZW Chiro Mago Dobo Neeroeteren (verder vernoemd als “Chiro Neeroeteren”)

Chiro Neeroeteren heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro Neeroeteren.

Chiro Neeroeteren is een VZW.

3. Chiropolis

Elke vrijwilliger van Chiro Neeroeteren, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijkeaansprakelijkheidongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

€ 15 000 000 voor lichamelijk schade
€ 2 500 000 voor stoffelijke schade
€ 625 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.)

Ongevallen

€ 25 000 voor RIZIV-kosten ( € 4 000 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
€ 400 per tand, met een maximum van € 1500;
€ 1875 voor begrafeniskosten;
€ 5000 bij overlijden;
€ 15 000 bij invaliditeit.
ook nog:
€ 2500 voor opzoeking en repatriëringskosten;
€ 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

Rechtsbijstand

€ 50 000 rechtsbijstand;
€ 15 000 strafrechterlijke verdediging;
€ 15 000 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet tov leden).

In de brochure “VAST en verZEKERing” vind je een overzicht van de gehele Chiropolis. Via verzekeringen@chiro.be kan je gratis een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding

Eventuele gemaakt kosten kunnen mits betalingsbewijs teruggegeven worden.

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Chiro Neeroeteren verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.