Verzekering

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt ongetwijfeld risico’s in.
Zich verplaatsen, enthousiast spelen, op tocht trekken, enzovoort, zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.
Wij zijn met onze chiro aangesloten bij de verzekering van Chirojeugd Vlaanderen, bij LDB-verzekeringen.
Een ongeval is uiteraard verzekerd, maar niet alles is te verzekeren !
Niet alles wat ín de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald.
Voor zaken waar ouders in het dagdagelijkse leven aansprakelijk gesteld worden,
zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijk gelden, al gebeurden die zaken in chiroverband.

FAQ

1. Waartegen zijn we verzekerd als we bij de chiro zijn?
2. Stel: je maakt per ongeluk iets van iemand anders kapot, of geeft iemand een duw en die breekt zijn been. Is dit verzekerd?
3. Bestaat er zoiets als ‘organisatie- en toezichtsfouten’ door de leiding?
4. Geldt de burgerlijke aansprakelijkheid ook op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit?
5. Wat is een ongeval?
6. Geldt de verzekering voor ongevallen ook op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit?
7. Wat moet je doen na een ongeval?
8. Wanneer krijg je rechtsbijstand?
9. Zijn persoonlijke bezittingen van een lid verzekerd?
10. Welke bijdragen dienen we te betalen om over deze verzekering te beschikken?

 

1. Waartegen zijn we verzekerd als we bij de chiro zijn?

>> Burgerlijke aansprakelijkheid
>> Ongevallen
>> Rechtsbijstand

Meer info op: https://chiro.be/Wat%20is%20Chiro%3F/Voor%20ouders/Verzekering


2. Stel: je maakt per ongeluk iets van iemand anders kapot, of geeft iemand een duw en die breekt zijn been. Is dit verzekerd?

>> Natuurlijk! Dit wordt verzekerd door de familiale polis van het lid (via de ouders) of de leider in kwestie. Heb je geen familiale, dan speelt de chiropolis familiale. In beide gevallen zul je de eerste € 173,53 zelf moeten betalen.


3. Bestaat er zoiets als ‘organisatie- en toezichtsfouten’ door de leiding?

>> Ja, dit komt erop neer dat de leiding ‘iets niet goed voorbereid’ heeft of dat men de leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.


4. Geldt de burgerlijke aansprakelijkheid ook op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit?

>> Neen.


5. Wat is een ongeval?

>> De definitie van een ongeval bevat twee elementen. Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, een snijwonde, … Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet. De volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis:

  • insectenbeten;
  • voedselvergiftiging op bivak;
  • als je bevangen wordt door giftige gassen;
  • als je verdrinkt;
  • als je iemand wil redden die net een ongeluk had.

In een paar gevallen vermeldt de polis zeer duidelijk dat de kosten niet terugbetaald worden:

  • bij ziekten (die geen gevolg zijn van een ongeval);
  • als je springstof gebruikt;
  • bij zelfdoding;
  • als je een ongeval krijgt, maar onder invloed van drugs bent (waaronder ook alcohol!);
  • als je je lenzen verliest.

LET OP: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Brillen zijn niet verzekerd, tenzij de bril brak tijdens een ongeval met een medisch letsel. Voor tandprothesen wordt per tand maximaal een bedrag terugbetaald, met een maximum totaal.


 

6. Geldt de verzekering voor ongevallen ook op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit?

>> Ja, enkel en alleen als het lid de KORTSTE weg genomen heeft van en naar de chirolokalen.


7. Wat moet je doen na een ongeval?

>> Na een ongeval vult de de dokter het medisch attest in en stuurt de leiding dit, samen met de ongevalsaangifte, op naar de verzekeringsmaatschappij. Als ouder ontvang je dan de melding van de aangifte samen met een dossiernummer en de verder te volgen stappen.
Vraag dus zeker aan de (groeps-)leiding om de ongevalsaangifte op te sturen!


8. Wanneer krijg je rechtsbijstand?

>> Wanneer er bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid men niet tot een akkoord komt over wie aansprakelijk is. De zaak moet dan voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.


9. Zijn persoonlijke bezittingen van een lid verzekerd?

>> Nee en dit is tevens de uitzondering op de verzekering: materiële schade is NIET verzekerd. (bv. kledij, ruzak, fiets, bril, wagengebruik bij vervoer binnen het chirogebeuren…). Brillen zijn dus niet verzekerd, tenzij de bril brak tijdens een ongeval met een medisch letsel.


10. Welke bijdrage dienen we te betalen om over deze verzekering te beschikken?

>> De prijs van de verzekering zit reeds in de prijs van het lidgeld.